Tesla използва художествен анализ

/ Иноватор

Включването на чистачките ще става не със сензор на стъклото, а след проучване на картината от камера

Tesla вкарва още една оригинална новост в конструкцията на автомобила. Автоматичното включване на чистачките вече ще става не чрез сензор за капки на предното стъкло, а по един доста по-сложен начин, в който има елементи на художествена критика. Компютърът на колата така или иначе следи постоянно картината от камерите на автомобила и чрез добавяне на малко нов софтуер, той е способен да разпознава когато върху нея се появят следи от капки, и да дава съответната команда към чистачките. Тази технология може и да действа нормално в страните с чист асфалт, но в България компютърът най-вероятно ще бъде шашнат от бързото замърсяване на камерата, така че самата камера ще трябва да има чистачки и първо да мисли за себе си, а после да взема решения да ли да чисти пред шофьора.

НазадКоментари