Renault EZ-FLEX – куриерът от бъдещето

/ Информатор

Експериментално елфургонче ще разработва „транспорта на последния километър“ в градския център

Електрическият фургон Renault EZ-FLEX ще бъде пробван от куриерски фирми в няколко европейски града с цел по-добро разбиране на новите предизвикателства, свързани с доставките в градските центрове, където действат все повече екологични забрани. Renault EZ-FLEX е компактен и маневрен, проектиран да се движи безпроблемно в града, включително в старите части с техните им улички и много завои. Той осигурява оптимални размери спрямо товарното си пространство: дължината (3,86 м), широчината (1,65 м) и височината (1,88 м) са достатъчно компактни, а товарният капацитет от 3 м3 е изключителен за неговите размери и е постигнат благодарение на компактния кокпит, който предлага пълната гама функционалности на стандартен лекотоварен автомобил. Диаметърът на завой от 4,5 м осигурява отлична маневреност по централните градски улици.

 

Всичко е проектирано, за да отговори на нуждите на доставките в „последния километър“: широкият достъп до мястото на водача, улесняващ влизането и излизането от автомобила, четливото централно арматурно табло за бърз и лесен достъп до информация за шофирането, добрата видимост към пешеходците и заобикалящата градска среда и лесните и ефективни системи за управление на автомобила. Интерфейсът между човек и машина е модерен и напълно интегриран в света на смартфоните. Той предлага услуги и приложения, свързани с автомобила, и може да интегрира приложения, свързани с различни дейности на професионалистите.

Товаренето отзад е оптимизирано благодарение на ергономична височина на прага (760 мм) и отваряне, позволяващо лесен достъп до цялата товарна повърхност. Автомобилът е проектиран и да осигури голямо разнообразие от конфигурации за товарното пространство.

 

Като електрически автомобил, EZ-FLEX има достъп до градските центрове, предлагайки пробег от 100 км, достатъчен за нуждите на градските куриерски услуги (доставките в града изискват среден дневен пробег от 50 км). Дузина автомобили Renault EZ-FLEX ще бъдат предоставени за ползване на различни професионалисти, компании, градове и общини в Европа. Очаква се експериментът да продължи около 2 години.

Автомобилът е оборудван със сензори с цел по-добро разбиране на начините на ползване и професионалистите ще обогатят тези данни със своята обратна връзка по време на експеримента. Ще се събират различни видове данни: геолокация, километраж, пробег, отваряне на вратите, скорост, спирания и т.н. Тези данни след това ще бъдат прехвърляни чрез свързаната система на автомобила веднъж дневно или в реално време, за да се почерпи опит от ежедневното ползване.

Анализът на данните, допълнени от обратната връзка от професионалистите, ще даде възможност на Renault да проектира автомобили, които са по-добре адаптирани към развитието на градската логистика. Целта е участниците в екосистемата да тестват автомобила и неговите услуги в реални условия с цел да се получи споделена визия за превоза на стоки в града.

 Чрез този експеримент Renault стартира нов подход за подготовка и проектиране на иновации на бъдещето. Този гъвкав, революционен за автомобилната индустрия подход е много близък до практиките, използвани в други сектори, например в компютърните игри.

 

В свят, в който възходящият тренд на урбанизация ще доведе до концентрирането на над 60% от населението в градовете до 2030 г., движението на хора не е единственият аспект, който трябва да се преосмисли. Започва нова ера и в превозването на стоки: бързина, гъвкавост и надеждност са посланията в новите изисквания на потребителите във време, в което се случва и бърз възход на онлайн пазаруването. Това изискване за все по-кратко и по-прецизно време на доставка е съчетано с все по-драстични регулаторни ограничения в градовете и градските центрове.

НазадКоментари