PEUGEOT в полярните води

/ Иноватор

Френската фирма става партньор на водеща програма за подводни изследвания

PEUGEOT става официален партньор на програмата за подводно изследване UNDER THE POLE, която съчетава иновативни експедиции по света и научни изследвания, за да допринесе за по-добро познаване и опазване на океаните. PEUGEOT и UNDER THE POLE споделят обща визия, която поставя научните изследвания и технологичните иновации в услуга на опазването на околната среда.

Програмата UNDER THE POLE е основана от Ghislain Bardout и Emmanuelle Périé-Bardout през 2008 г. в Конкарно, Франция. За да допринесе по конкретен начин за дейността на UNDER THE POLE, PEUGEOT ще предостави два автомобила BOXER, които могат да транспортират цялото оборудване, необходимо за изпълнение на различните мисии на програмата.

 

Трите мисии на UNDER THE POLE: Организираните иновативни експедиции по целия свят ще са фокусирани върху научно изследване на океаните, особено в полярни или изолирани региони. Ще бъде осъществена подкрепа на научните изследвания, по-специално чрез програмата DEEPLIFE, която изследва местата с морски животни в мезофотичната зона (30 до 200 метра дълбочина) и тяхната ключова роля във функционирането на морската екосистема. Ще се работи за опазване на океаните, въз основа на убеждението, че знанието придобива пълното си значение само ако е споделено.

PEUGEOT се ангажира с околната среда по същия начин, по който UNDER THE POLE използва научното познание за океаните за тяхното опазване, PEUGEOT непрекъснато внедрява иновации, за да предложи чиста, достъпна и устойчива мобилност на възможно най-много хора, с глобална и амбициозна цел: нулев въглероден отпечатък до 2038 г.

На 29 юни 2023 г. членовете на екипа UNDER THE POLE получиха доставката на двата PEUGEOT Boxer, които ще използват за транспортиране на оборудването по време на предстоящите експедиции. Първият PEUGEOT Boxer ще бъде използван за теглене на съда за гмуркане и транспортиране на оборудването, необходимо за различните мисии на програмата.

Второто превозно средство ще бъде използвано за теглене на „образователна каравана“ във Франция с цел повишаване на осведомеността на широката общественост относно опазването на океаните.

НазадКоментари