Тъмен облак над Крагуевац

/ Информатор

Заводът на Fiat в Крагуевац, който напоследък работи с половината от капацитета си, може да бъде напълно затворен при обединяването на PSA и FCA, подхвърля Automotive News. Двете фирми в момента продават общо 8,7 млн. коли, а заводите им могат да правят по 14 млн. коли. На практика производствените им мощности като цяло са натоварени около 58% от пълния капацитет, а в световен мащаб се очаква спад на търсенето на нови коли.Окнет гова ппри FCA натоварването е неравномерно разпределено, като заводите в САЩ бълват милиони Jeep и RAM, докато в ЕЕвропа фиатчетата не вървят и заводите стоят. 

В подобна ситуяация може да се наложи и затваряне на нерентабилните предприятия, които тежат на бюджета на фирмите. Особено застрашени са заводът на PSA  във Великобитания, където се правят малки количества Vauxhall и предприятието на Fiat в Крагуевац, което работи благодарение на държавната помощ от страна на Сърбия. При първите съобщения аз отвеното обединение се твърдеше,ч е то няма да доведе до затваряне на заводи, но това е пожелание, което надали ще бъде спазено, ако се зададе криза. При обединението с Opel Карлос Гаварес успя да удържи на дадената дума и да не затворя заводи, но тям нямаше подобен свръхкапацитет и той даваше изгодни предложения за по-ранно пенсиониране.  

НазадКоментари