Warning: is_dir() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 139
#0 [internal function]: __error(2, 'is_dir() expect...', '/home/prodisbg/...', 139, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(139): is_dir('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(892): Contao\File->__construct('i1\x84\xD2Xs\x11\xE8\x9D[\x00%\x90\xE4\x08...', true)
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create('i1%84%D2Xs%11%E...', Array)
#4 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('i1%84%D2Xs%11%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#5 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('i1%84%D2Xs%11%E...', 1280, 1280, 'box')
#6 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#8 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#9 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#11 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#12 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#14 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#15 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#16 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#18 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#19 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#20 {main}

Warning: file_exists() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 468
#0 [internal function]: __error(2, 'file_exists() e...', '/home/prodisbg/...', 468, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(468): file_exists('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(110): Contao\File->exists()
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(896): Contao\Image->__construct(Object(Contao\File))
#4 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create(Object(Contao\File), Array)
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('i1%84%D2Xs%11%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#6 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('i1%84%D2Xs%11%E...', 1280, 1280, 'box')
#7 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#8 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#9 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#11 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#12 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#13 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#14 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#18 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#19 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#20 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#21 {main}

SUV става енциклопедичен проблем

/ Информатор

Във Франция професори и институции спорят какво точно означава вече наложената абревиатура

Франция е известна със стриктната си политика за поддържане на чистотата на езика на Молиер, който напоследък е атакуван все по-агресивно с всевъзможни технически и компютърни термини, идващи от английски. Превеждането и тълкуването на вече общоприетия термин SUV обаче може да влезе в историята със сложността и объркването, което предизвиква. SUV идва от английското Sport Utility Vehicle, което най-общо се превежда като „автомобил за спортни развлечения“. Авторитетната френска енциклопедия Le Robert обаче се опитала да го дефинира с качествата му, от което се получило обяснението „миниван за туризъм, снабден с 4 двигателни колела“.

Това не е вярно в никоя част – нито е миниван, нито задължително има 4х4. Взривът от насмешки в социалните мрежи е принудил Асоциацията на производителите на автомобили във Франция да поискат от професорите промяна на дефиницията. По-рано специализиран екип за автомобилна терминология е предложил определението „развлекателен всъдеход“, с пояснението „кола, обикновено снабдена с 4 двигателни колела, която се използва за туризъм“.

Подложени на журналистически атаки и двете институции са обещали бързо да открият най-адекватната дефиниция. Тя обаче винаги ще страда от непълноценност, защото всяка фирма влага свое съдържания в понятието, а общоприето значение на практика няма. В страните, където лингвистите не са толкова стриктни в нормативирането на езика, сякаш това не е проблем.

НазадКоментари