Шофьорско заяждане става наука...

/ Информатор

Университет измерва сериозно връзката между голямата кола и малкото мъжество

Разбира се, автомобилът не е просто вещ, но и начин за самоизтъкване, за реализация на мечти и претенции, за избиване на лични комплекси.  Шофьорският фолклор и изкуството са се занимавали много с тази тема, но сега вече се намесва и науката. Сътрудници на University College London са проучвали сериозно и с научни методи връзката межда „малкия пенис и бързите коли“ (това е заглавието на научна статия, която може да се види от линка).

Методологията им се базира върху интервюта на 200 англичани на възраст от 18 до 74 години, като те са измервали „мъжкото им самочувствие“ и привързаността към бързите коли. Показателят „мъжко самочувствие“ не почива на директно измерване с линийка, а на самопреценка след подвеждащ въпрос.. Методологията е доста сложна, а изводът на учените е банален - привлекателността на спортните коли намалява с възрастта, като онези, които са смятали, че са ощетени откъм мъжество, са демонстрирали по-голям интерес към тях.

Изводите на проучването, разбира се, са твърде спорни, дори и само защото групата от 200 ангичани надали е представителна за цялото шофьорско войнство. Освен това изборът на бърза кола може да е вдъхновен от доста различни мотиви за всяка отделна личност. А какво да кажат жените, много от  които също са подвластни на тръпката на скоростта.

НазадКоментари