Warning: is_dir() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 139
#0 [internal function]: __error(2, 'is_dir() expect...', '/home/prodisbg/...', 139, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(139): is_dir('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(892): Contao\File->__construct('\x7Ft_*Az\x11\xE7\x81z\x00%\x90\xE4\x08...', true)
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create('%7Ft_%2AAz%11%E...', Array)
#4 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('%7Ft_%2AAz%11%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#5 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('%7Ft_%2AAz%11%E...', 1280, 1280, 'box')
#6 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#8 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#9 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#11 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#12 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#14 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#15 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#16 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#18 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#19 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#20 {main}

Warning: file_exists() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 468
#0 [internal function]: __error(2, 'file_exists() e...', '/home/prodisbg/...', 468, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(468): file_exists('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(110): Contao\File->exists()
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(896): Contao\Image->__construct(Object(Contao\File))
#4 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create(Object(Contao\File), Array)
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('%7Ft_%2AAz%11%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#6 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('%7Ft_%2AAz%11%E...', 1280, 1280, 'box')
#7 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#8 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#9 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#11 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#12 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#13 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#14 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#18 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#19 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#20 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#21 {main}

Сблъсък на поколенията

/ Анализатор

Кой е по-добър на краш тестовете - Corolla 2015 vs Corolla 1998?

ANCAP - австралиският аналог на EuroNCAP  реши да провери в директен сблъсък дали наистина новите коли са по-безопасни от старите. На тестовия „ринг“ застаняха две машини от един модел, но разделени от почти 20 години прогрес - Corolla 1998 срещу Corolla 2015. Сблъсъкът се осъществява по всички правила на изкуството car to car crash. Двете машини се засилвата една срещу друга до 64 км/ч. Сблъскват се на с по 40% от предницата. Зад волана стоят чувствителни манекени, камерите се въртят бясно, за да фиксират всяка подробност от „инцидента“.

А резултатите?

Първо – ако някой се е съмнявал, вече може да е съвсем сигурен:  новата кола пази пътниците много по-добре от старата. По-точно – около 4 пъти, според анализа на ANCAP. Цифрата обаче няма особен смисъл.  Всъщност зад нея се крие разликата между живота и смъртта, която на математически език клони към безрайност.  А като види човек какво става с манекена в добрата стара Corolla, която имаше реноме на сигурен и надежден автомобил, може би ще се замисли при покупката на следващата си кола.

НазадКоментари