Renault и островът на бъдещето

/ Информатор

Фирмата и WWF Франция създават оазис на споделена мобилност и екологична енергия

Groupe Renault  и френското позраделение на Световния фонд за дива природа (WWF Франция), изправени пред тежестта на емисиите от транспортния сектор, оформиха партньорство около обща визия: мобилността на бъдещето да бъде постигната чрез прехода от историческия модел на личен автомобил, задвижван от изкопаеми горива, към по-устойчива, т.е. по-споделена мобилност – по-конкретно чрез разгръщането на услуги за мобилност като споделените пътувания – и по-електрическа мобилност, базирана на енергия от възобновяеми източници – чиято интеграция е улеснена от услугите, предоставяни от батериите на електрическите автомобили.

Groupe Renault е пионер и европейски лидер в електрическите автомобили, компания, активно отдадена на по-устойчива мобилност чрез разработването на интелигентни електрически екосистеми и услуги за мобилност, които са по-споделени и достъпни за всички. С оглед на това, автомобилният производител си е поставил за цел да намали своя въглероден отпечатък с 25% между 2010 и 2022 г. и да предложи 8 модела електрически автомобили като част от стратегическия си план „Drive the future“ до 2022 г.

През последните три години WWF Франция се фокусира върху ускоряването на прехода към устойчива мобилност чрез своята парадигма „Avoid, Shift, Improve“. Тази визия е движена чрез лобизъм пред политически лидери, стратегически партньорства с икономически субекти и подкрепа на местните власти.

Като част от това партньорство WWF Франция и Groupe Renault провеждат проучване на остров Порто Санто в Португалия с цел да тестват в реални условия синергиите между разработката на електрически автомобили и техните услуги в мрежата с развитието на възобновяема енергия. През следващите месеци ще бъде направен анализ на различни експерименти, свързани с електрическите автомобили (интелигентно/реверсируемо зареждане, стационарно съхранение в рециклирани батерии, мултисекторни синергии и т.н.), за да проучат възможно най-добрата им интеграция с електрическите производствени и разпределителни мрежи. Целта: да се осигурят оптимални ползи по отношение на използването на енергия от възобновяеми източници и намаляването на емисиите парникови газове в териториален мащаб.

Уникална островна лаборатория

 

Проучването в Порто Санто е част от иновативна програма, наречена „Интелигентен остров без изкопаеми горива“, която се осъществява от местното правителство на Мадейра в подкрепа на енергийния преход на острова.

Въпреки че електрическият микс на Порто Санто понастоящем е съставен основно от изкопаеми горива, проучването показва, че един електрически автомобил има въглероден отпечатък, който е съответно с 11% до 34% по-нисък от този на неговия дизелов и бензинов еквивалент през целия жизнен цикъл на автомобила. Моделите показват, че колкото повече се развива комбинацията между възобновяема енергия и електрически автомобил, толкова по-голяма е тази разлика. При максимално развитие на комбинацията от 99,5% възобновяема енергия и 100% електрическа мобилност, целият остров би могъл да се приближи значително до въглероден неутралитет до 2030 г. Така въглеродният му отпечатък би могъл да се намали с 88% спрямо 2018 г.

 

От пилотни проекти към системна промяна

Groupe Renault и WWF Франция ще продължават да анализират ползите от екосистема от електрически автомобили в съчетание с енергия от възобновяеми източници, както в Порто Санто чрез адресиране на допълнителни аспекти като икономическата обоснованост или начините на употреба, така и в други територии или острови, като например остров Бел, чрез интегриране на ползите от споделените пътувания.

Партньорството цели да се разширява, като се възползва от тези анализи с ключови фактори за успех, за да възпроизведе или адаптира този подход в други територии.   

  • Groupe Renault се присъединява към инициативата на WWF Франция „Reinventing Cities“

В 10-те най-големи френски градове транспортният сектор генерира от 20 до 60% от емисиите парникови газове. Това води до належаща нужда от осъществяване на по-устойчиви и желани модели на градска организация и мобилност: модели, благодарение на които ще се придвижваме различно и по-ефективно. Така Groupe Renault се присъединява към инициативата „Reinventing Cities“ (Преосмисляне на градовете), за да работи за популяризиране на устойчиви градски модели и мобилност заедно с участниците от публичния и частния сектори.

НазадКоментари