Warning: is_dir() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 139
#0 [internal function]: __error(2, 'is_dir() expect...', '/home/prodisbg/...', 139, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(139): is_dir('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(892): Contao\File->__construct('0\xF0\xB3\x01\x96\xE0\x11\xE7\x81z\x00%\x90\xE4\x08...', true)
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create('0%F0%B3%01%96%E...', Array)
#4 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('0%F0%B3%01%96%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#5 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('0%F0%B3%01%96%E...', 1280, 1280, 'box')
#6 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#8 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#9 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#11 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#12 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#14 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#15 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#16 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#18 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#19 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#20 {main}

Warning: file_exists() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 468
#0 [internal function]: __error(2, 'file_exists() e...', '/home/prodisbg/...', 468, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(468): file_exists('/home/prodisbg/...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(110): Contao\File->exists()
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(896): Contao\Image->__construct(Object(Contao\File))
#4 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create(Object(Contao\File), Array)
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('0%F0%B3%01%96%E...', 1280, 1280, 'box', NULL, false)
#6 templates/opensauce/news_full_tags.html5(2): Contao\Controller->getImage('0%F0%B3%01%96%E...', 1280, 1280, 'box')
#7 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/home/prodisbg/...')
#8 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#9 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(221): Contao\FrontendTemplate->parse()
#11 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(108): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(NewsCategories\NewsModel))
#12 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#13 composer/vendor/contao-legacy/tags/TL_ROOT/system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(26): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#14 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(82): Contao\Module->generate()
#16 composer/vendor/christianbarkowsky/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(321): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#18 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule(Object(Contao\ModuleModel), 'main')
#19 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#20 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#21 {main}

PSA Group отхвърля обвиненията

/ Наблюдател

„Нашите двигатели не лъжат при тестове“, твърди фирмата. Ще има жалба за нарушаване на конфиденциалността

PSA Group излезе с официално становище за обвиненията към нея, че почти 2 млн двигатели са имали заблуждаващ софтуер, за да се постигнат по-добри тестови резултати.PSA Group многократно и открито е обяснявала своята стратегия при настройките на двигателите. Тя не цели да разпознава теста, за да манипулира резултатите му, а се базира върху  употребата на автомобилите в реални условия. Целта е да се постигат по-ниски емисии на азотни окиси (NOx) в градовете, а извън града се намяляват емисиите на въглероден двуокис. При вчерашното състояние на технологиите това е оптимален подход спрямо замърсяването на атмосферата.

PSA Group посочва,é  с нея не бил осъществяван контакт от съдебните органи, а същевременно информация е била предоставена на трети лица, докато PSA Group никога не е имала достъп до преписката, изпратена от DGCCRF до прокуратурата.  Тази ситуация вреди на репутацията на Групата и интересите на нейните 210 000 служители, на нейните клиенти и нейните партньори. PSA Group си запазва правото да подаде оплакване за нарушаване на конфиденциалността на разследването и на задължението на органите да пазят конфиденциалност.

 

PSA Group припомня,  че спазва регулациите във всяка държава, в която развива дейност, и нейните автомобили никога не са били оборудвани със софтуер или системи, които отчитат наличието на тестове за съвместимост и активират устройство за третиране на вредните емисии, което би било неактивно при ползване от страна на клиента. Освен това тя е единственият автомобилен производител в света, въвел напълно прозрачен подход относно разхода на гориво и емисиите CO2 на своите модели в реални условия на ползване. Този подход ще бъде разширен и по отношение на емисиите NOx до края на 2017 г. Резултатите от 400-те измервания, покриващи 60 модела (80% от европейските продажби) са налични на уебсайтовете на марките.

НазадКоментари