Половин век шофьорски рай

/ Информатор

На 8 ноември 1968 година е подписана Виенската конвенция за движение по пътищата

Точно преди половин век движението по пътищата става обект на важна международна конвенция, която на практика унифицира безбройните различия в местните законодателства като налага онези  стандарти, благодарение на които сега можем да пътуваме свободно извън страната. България е сред първите подписали държави, като конвенцията за нас влиза в сила след ратифицирането й на 28 декември 1978.

С нея не само се дефинира взаимното признаване на националните свидетелства за правоуправление, но се  унифицират и документите на колата, изискванията за технически контрол, пътните знаци, правилата и т.н. Разбира се, става дума не за еднократен акт, а за процес, който продължава десетилетия, но благодарение на него днес  Европа има единна пътна мрежа и на практика – общи правила за движение. Извън действията на тази конвеция са останали САЩ, Китай, Канада, Индия, Япония, Австралия.  Великобритания е сред първите подписали, макар че по нейните пътища движението е обратно.  

НазадКоментари