Няма криза за BMW Group

/ Анализатор

Печалбата за първото полугодие е „само“ 500 млн. евро. Вземат се мерки

В средата на годината BMW Group отчете сравнително дбори показатели – особено на фона на конкурентите си, които регистрират загуби. След като през март осъществи контролирани съкращения в много от заводите си като отговор на предвидимия спад на глобалното търсене, през второто тримесечие Групата започна координиран рестарт на производствените мощности. От средата на юни всичките производствени предприятия отнова работят регулярно натоварване. Независимо от това, ефективността на разходите и управлението на паричните средства остават решаващи фактори за най-добър контрол на последствията от корона вирус пандемията.

 

"Нашите бързи реакции и последователна упралвенска  стратегия ни позволи да ограничим въздействието на коронавирус пандемията върху BMW Group през първата половина на годината", каза Оливър Ципсе, председател на Управителния съвет на BMW AG, в Мюнхен в сряда. Въпреки значителния спад на пазарите причинен от пандемията, BMW Group успява да постигне положителна печалба преди облагане от 498 млн. евро през първата половина на годината. „Сега очакваме втория шестмесечен период с умерен оптимизъм и се придържаме към целта за EBIT между 0 и 3% за автомобилния сегмент през 2020 г. Вниматетелно наблюдаваме ситуацията и управляваме производствените мощности в съответствие с развитието на пазарите и регионалните колебания в търсенето от страна на клиентите. “

 

BMW Group остава ангажирана със своите планове; въпреки силно предизвикателната пазарна среда, тя ще продължи да инвестира в ориентирани към бъдещето технологични области и съответно да развива своята експертиза. Както беше обявено по-рано, Групата възнамерява да инвестира повече от 30 млрд.  евро в изследвания и развойна дейност до 2025 г. с цел да разшири водещото си предимство по отношение на иновациите.

 

Ликвидността се запазва висока - ориентирани към бъдещето инвестиции на високо ниво

За да постигне целите, посочени по-горе, BMW Group продължава да прави необходимите предварителни инвестиции в ориентирани към бъдещето технологии. Разходите за изследвания и развойна дейност на Групата възлизат на обща стойност 2.734 млн. евро и остават на високо ниво през първата половина на текущата финансова година (2019 г .: 2.796 млн. Евро; –2.2%). Цифрата включва разходи по текущия процес на електрификация и по-специално за разработване на BMW iNEXT. Както бе съобщено по-рано, капиталовите разходи за имоти, машини и съоръжения, както и за други нематериални активи се предприемат на приоритетна основа. Общите разход за първата половина на годината възлиза на 1,477 млн. евро (2019: 2,175 млн. евро; -32,1%).

 

„Инвестираме внимателно и с чувство за пропорционалност. Предвид настоящата ситуация, или отлагаме, или внимателно проверяваме нашите проекти. Както бе обявено, също систематично намаляваме нивата на инвентаризация през второто тримесечие с цел да запазим свободен паричен поток“, заявява Николас Петер, член на Управителния съвет на BMW AG, отворен за Финанси. „Нашата програма за ефективност допринася значително за печалбите. През последните около три години тази програма положи основите за ключови подобрения, от които сега се възползваме и които ни дават възможност да постигнем необходимите промени. “

 

Намаляването на CO2 емисиите ще бъде постигнато чрез реализацията на милиони електрифицирани превозни средства

Вторият стратегически фокус на Групата е устойчивостта. По време на коронавирус пандемията Управителният съвет постави амбициозни дългосрочни цели. „Устойчивостта и дигитализацията са ключовите въпроси на следващото десетилетие. Особено в тези предизвикателни времена трябва да определим правилния курс в това отношение “, казва Ципсе. „Не само съчетаваме върхови продукти с най-съвременните цифрови технологии - ние ги проектираме и за да популяризираме нашите цели за устойчивост. Нашите клиенти, както и обществото като цяло, ще се възползват от тази стратегия. "

 

За първи път BMW Group си поставя ясни цели за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 година през целия жизнен цикъл на своите продукти - от веригата на доставки до производството и до фазата на изтичане на живота на автомобила. През всеки етап емисиите на CO2 на превозно средство трябва да бъдат намалени значително  до 2030 г. с поне една трета в сравнение с нивата на 2019 г.

 

Например, CO2 емисиите, които нашите превозни средства генерират през жизнения си цикъл, трябва да бъдат намалени с 40% на изминат километър. Ключът за постигане на тази цел е широкообхватна продуктова стратегия, която масово насърчава използването на електрическа мобилност. Целта е след десет години по пътищата да има общо над 7 млн. електрифицирани автомобила на BMW Group - около две трети от които ще бъдат изцяло електрически модели.

 

BMW Group вече е водещ производител на електрифицирани превозни средства. До края на 2021 г. компанията ще предлага пет изцяло електрически, серийно произведени автомобила в лицето на BMW i3 *, MINI Cooper SE *, BMW iX3 *, BMW iNEXT и BMW i4. Следващото поколение на BMW Серия 7 ще отбележи още един важен момент. Водещият модел на марката BMW ще се предлага с четири различни типа задвижващи механизми, т.е. високоефективни дизелови и бензинови версии, електрифициран плъгин хибрид и за първи път изцяло електрически модел BEV. До 2023 г. BMW Group възнамерява да има 25 електрифицирани модела на пътя - половината от тях изцяло електрически версии.

 

Планират се още изцяло електрически модели

В допълнение към BMW Серия 7, всеобхватната електрификация ще продължи да се разпространява в моделната гама на Групата. Допълнителни примери за "Power of Choice" ще бъдат изключително популярните BMW X1 и BMW Серия 5, които в бъдеще също ще се предлагат с четирите варианта на задвижващи системи - изцяло електрически, plug-in хибрид, дизел и бензин.

 

„Най-добрите превозни средства в света са устойчиви. Премиум качеството и устойчивостта ще бъдат все по-обвързани в бъдеще“, казва Ципсе. „Ние използваме изключителната си технологична експертиза както в хардуера, така и в софтуера, за да направим нашите превозни средства желани и в същото време да помогнем за минимизиране на емисиите CO2.“

 

BMW Group продължава да работи за значително намаляване на емисиите на CO2, генерирани от настоящия парк от нови автомобили, и тази година отново е предвидено изпълние на  определената цел за автомобилите, регистрирани в Европа през 2020 г. Цифрата е с около 20% под изискването валидно през 2019 г. Систематичното електрифициране на моделната гама има решаващ принос за постигането на тази цел.

 

Приходите на Групата намаляват през първата половина на годината

Както се очакваше, отрицателното въздействие на пандемията на корона се усети по-рязко в периода от април до юни. През първата половина на текущата финансова година BMW Group достави 962 575 (-23,0%) автомобили BMW, MINI и Rolls-Royce на клиенти по целия свят. Приходите на групата спадат до 43 225 млн. евро (2019 г .: 48 177 млн. евро; -10,3%). Печалбата преди финансов резултат (EBIT) за шестмесечния период възлиза на 709 млн. евро (2019: 2 790 млн. евро; -74.6%). Печалбата преди данъчно облагане (EBT) пада до 498 млн. евро (2019: 2 815 млн. евро; -82.3%), което води до марж на EBT от 1.2% (2019: 5.8%). Нетната печалба на групата възлиза на 362 млн. евро (2019: 2 068 млн. евро; –82,5%).

 

Общо 485 464 автомобила са доставени на клиентите през второто тримесечие (-25.3%). Приходите на групата намаляват до 19 973 млн. евро (2019: 25 715 млн. евро; -22,3%). Като цяло Групата отчита отрицателен печалба от 666 млн. евро за тримесечния период (2019 г.: положителна печалба от 2 201 млн. евро). Силно представяне от BMW Brilliance Automotive Ltd. съвместното предприятие в Китай допринесе за подобрения финансов резултат. Загубата преди данъчно облагане за второто тримесечие възлиза на 300 млн. евро (2019: печалба преди данък 2 053 млн. евро). В резултат маржът на EBT на Групата за тримесечния период падна до отрицателни 1,5% (2019: положителни 8,0%). Загубата след данък възлиза на 212 млн. евро (2019: печалба след данък 1 480 млн. евро)

 

Резките спадове на пазарите влияят върху представянето на автомобилния сегмент

Приходите от автомобилния сегмент между януари и юни възлизат на 32 867 млн. евро (2019: 41 837 млн. евро; -21.4%). Благоприятните ефекти от продуктовия микс и по-добрите продажни цени благодарение на подмладеното продуктово портфолио частично компенсират ефекта от по-ниските обеми. EBIT за сегмента за шестмесечния период се влошава до загуба от 1 325 млн. евро (2019: печалба от 1 159 млн. евро), което дава марж на EBIT от отрицателен 4,0% (2019: положителен 2,8%).

 

Приходите за второто тримесечие падат до 14 878 млн. евро (2019: 22 624 млн. евро; -34,2%). EBIT за сегмента за тримесечието се влошава до загуба от 1 554 млн. евро (2019: печалба от 1 469 млн. евро), като маржът на EBIT пада до отрицателни 10,4% (2019: положителни 6,5%).

 

През първите шест месеца на годината реализацията на марката BMW възлиза на 842 153 автомобила (−21,7%), марката MINI 118 862 автомобила (-31,1%) и Rolls-Royce Motor Cars 1 560 автомобила (-37,6%).

 

Въпреки общия спад на обема на продажбите, броят на електрифицираните автомобили BMW и MINI, доставени на клиенти, нараства до 61 652 бройки (+ 3,4%) за шестмесечния период. Очаква се продължаващото разширяване на моделната гама да доведе до по-нататъшен растеж в тази област през втората половина на годината.

 

В Европа 372 754 автомобила с марки BMW, MINI и Rolls-Royce са доставени на клиенти през шестмесечния период (-32.3%). Обемът на продажбите, регистриран в Германия, пада до 116 362 бройки (-27.9%). В Китай положителната тенденция стана очевидна от април нататък. Благодарение на ръста на обема на второто тримесечие в сравнение с предходната година, шестмесечните продажби намаляват само с 6.0% до 329 477 бройки. Общо 121 318 бройки (-29,5%) са продадени в САЩ през първата половина на годината.

Сегментът на мотоциклетите отчита печалба за шестмесечен период

BMW Motorrad реализира 76 707 мотоциклети и макси скутери през първото полугодие (-17.7%), генерирайки приходи в общ размер на 1 079 млн. евро (2019: 1313 млн. евро; -17.8%). EBIT  в сегмента възлиза на 65 млн. евро (2019: 191 млн.евро; -66,0%), което дава марж на EBIT за сегмента от 6,0% (2019: 14,5%).

 

Доставките за клиенти през второто тримесечие възлизат на 41 933 единици (-23,2%), с приходи от 522 млн. евро (2019: 727 млн. евро; -28,2%). EBIT се влошава до загуба от 7 млн. евро (2019: печалба от 102 млн. евро) и маржът на EBIT до отрицателни 1,3% (2019: положителни 14,0%).

 

Сегментът на финансовите услуги поддържа приходите на високо ниво

Към 30 юни 2020 г. портфолиото от договори  с клиенти на дребно в сферата на финансовите услуги възлиза на 5 522 786 договора (към 31 декември 2019 г.: 5 486 319 договори; + 0,3%). През първата половина на годината с клиенти на дребно бяха подписани 804 452 (2019: 971 287 договори: -17,2%) нови кредитни договори за финансиране и лизинг. Шестмесечните приходи се понижават леко на годишна база до 14 256 млн. евро (2019: 14 510 млн. евро; -1,8%). Печалбата преди данъци възлиза на 581 милиона евро (2019: 1 200 милиона евро; -51,6%).

 

Броят на новите договори, подписани през второто тримесечие, спада до 354 765 договора (2019: 501 663 договора; -29.3%). Приходите за този период възлизат на 6 658 млн. евро (2019: 7 364 млн. евро; -9,6%). Печалбата преди данъци възлиза на 97 млн. евро (2019: 573 млн евро; -83,1%).

 

Прогнозите за 2020 г. са потвърдени отново

BMW Group си поставя амбициозни цели, дори в бурни политически и икономически времена. В момента обаче несигурността, причинена от глобалното разпространение на коронавирус, затруднява направата на точна прогноза за бизнес резултатите на BMW Group за цялата финансова година 2020 г. За дванадесетмесечния период като цяло BMW Group продължава да приема, че търсенето на всички ключови пазари ще бъде значително намалено в светлината на пандемията и необходимите мерки за ограничаване.

 

В резултат на това доставките в автомобилния сегмент в целия свят през 2020 г. вероятно ще бъдат значително по-ниски, отколкото година по-рано. При преобладаващите обстоятелства BMW Group очаква маржът на EBIT за сегмента да бъде в границите между 0 и 3% през 2020 г.

 

Основно поради отрицателните икономически перспективи се очаква сегментът „Финансови услуги“ да генерира по-малък обем на нов бизнес на фона на потенциално по-нестабилна рискова среда. Съответно, прогнозиран е умерен годишен спад на възвръщаемостта на собствения капитал за сегмента.

 

Очаква се доставките в мотоциклетния сегмент да намалеят значително в сравнение с предходната година. В момента EBIT маржът се очаква да бъде в границите между 3 и 5%.

 

Като се отчитат факторите, описани по-горе, се очаква печалбата на Групата преди данъчно облагане да бъде значително по-ниска, отколкото през 2019 г.

 

Размерът на работната сила ще бъде малко под нивото, регистрирано една година по-рано. Обвените по-рано мерки, свързани с персонала, ще се използват за управление на числеността на работната сила. При настоящите обстоятелства, всички нови назначения подлежат на строг критичен преглед.

 

Както беше съобщено по-рано, прогнозите не отчитат следните фактори: продължителна, дълбока рецесия на ключови пазари; още по-изразен цикличен спад в китайската икономика, причинен от рецесии в други икономически региони; големи прекъсвания на доставките вследствие на още по-голяма конкуренция; потенциалното въздействие на втора вълна от инфекция и свързаните с нея мерки за ограничаване. BMW Group следи отблизо развитието и е добре подготвена да действа бързо и ефективно.

 

 

BMW Group – преглед

януари - юни 2020 (HY 1)

January-June
2019 (HY 1)

Change in %

Доставки към крайни клиети

 

 

 

 

автомобили 1

броя

962 575

1,250,470

-23.0

от които:  BMW1

броя

842 153

1,075,486

-21.7

 MINI1

броя

118 862

172,482

-31.1

 Rolls-Royce1

броя

1 560

2,502

-37.6

Мотоциклети

броя

76 707

93,188

-17.7

 

 

 

 

 

Работна сила                                 (в сравнение с 31.12.2019)

125 614

126,016

-0.3

 

EBIT марж автомобилен сегмент

%

-4.0

2.8

-6.8 % pts.

EBIT марж мотоциклетен сегмент

%

6.0

14.5

-8.5 % pts.

Доходност преди облагане 

%

1.2

5.8

-4.6 % pts.

 

 

 

 

 

Приходи 

€ млн.

43 225

48,177

-10.3

от: Автомобили

€ млн.

32 867

41,837

-21.4

Мотоциклети

€ млн.

1 079

1,313

-17.8

Financial Services

€ млн.

14 256

14,510

-1.8

Други дружества

€ млн.

1

3

-66.7

Елиминации

€ млн.

-4 978

-9,486

47.5

 

 

 

 

 

Печалба/ загуба преди финансов резултат (EBIT)

€ млн.

709

2,790

-74.6

от: Автомобили

€ млн.

-1 325

1,159

-

Мотоциклети

€ млн.

65

191

-66.0

Financial Services

€ млн.

619

1,254

-50.6

Други дружества

€ млн.

25

6

-

Елиминации

€ млн.

1,325

180

-

 

 

 

 

 

Печалба/ загуба преди облагане (EBT)

€ млн.

498

2,815

-82.3

от: Автомобили

€ млн.

-1 093

1,456

-

Мотоциклети

€ млн.

64

187

-65.8

Financial Services

€ млн.

581

1,200

-51.6

Други дружества

€ млн.

-408

-155

-

Елиминации

€ млн.

1 354

127

-

 

 

 

 

 

Group income taxes

€ млн.

-136

-791

82.8

Group net profit 2

€ млн.

362

2,068

-82.5

Earnings per share (common/preferred share)

 €

0.49/0.50

3.06/3.07

-84.0/-83.7

1 In connection with a review of its sales and related reporting practices, BMW Group reviewed prior period retail vehicle delivery data and determined that certain vehicle deliveries were not reported in the correct periods. Further information can be found in BMW Group’s 2019 Annual Report on page 54. As an update of the information given there, BMW Group has revised the data on vehicle deliveries retrospectively going back to 2015 in its sixteen most significant markets.

2 Value for HY1 2019 includes a profit from discontinued operations of € 44 million

 

 

The BMW Group – an Overview

April-June
2020 (Q2)

April-June
2019 (Q2)

Change in %

Deliveries to customers

 

 

 

 

Automobiles 1

units

485,464

649,856

-25.3

thereof:  BMW1

units

430,344

560,189

-23.2

 MINI1

units

54,413

88,337

-38.4

 Rolls-Royce1

units

707

1,330

-46.8

Motorcycles

units

41,933

54,582

-23.2

 

 

 

 

 

Workforce                               (compared to 31.12.2019)

125,614

126,016

-0.3

 

Automotive segment EBIT margin

%

-10.4

6.5

-16.9 % pts.

Motorcycles segment EBIT margin

%

-1.3

14.0

-15.3 % pts.

Pre-tax return on sales

%

-1.5

8.0

-9.5 % pts.

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

19,973

25,715

-22.3

thereof: Automotive

€ million

14,878

22,624

-34.2

Motorcycles

€ million

522

727

-28.2

Financial Services

€ million

6,658

7,364

-9.6

Other Entities

€ million

0

2

-

Eliminations

€ million

-2,085

-5,002

-58.3

 

 

 

 

 

Profit/loss before financial result (EBIT)

€ million

-666

2,201

-

thereof: Automotive

€ million

-1,554

1,469

-

Motorcycles

€ million

-7

102

-

Financial Services

€ million

77

606

-87.3

Other Entities

€ million

13

2

-34.0

Eliminations

€ million

805

22

-

 

-3

 

 

 

Profit/loss before tax (EBT)

€ million

-300

2,053

-

thereof: Automotive

€ million

-1,173

1,483

-

Motorcycles

€ million

-8

100

-

Financial Services

€ million

97

573

-83.1

Other Entities

€ million

-64

-97

-30.9

Eliminations

€ million

848

-6

-

 

 

 

 

 

Group income taxes

€ million

88

-573

-

Group net profit/loss

€ million

-212

1,480

-

Earnings per share (common/preferred share)

 €

-0.35/-0.34

2.21/2.22

-/-

НазадКоментари