КАТ с човешко лице в Естония

/ Информатор

Пътната полиция предлага избор на засечените с превишена скорост – глоба или час почивка

Интересен правен експеримент с педагогическа цел се развива в Естония. Там пътните полицаи следят строго за превишенията на скоростта, а на нарушителите се предлага избор – или да заплатят глобата и да продъжат или да починат известно време и след това да си продължат без да плащат нищо. При превишение до 20 км/ч почивката е поне 45 минути, а от 20 до 40 км/ч –цял час. Те не стоят край пътя като арестанти, могат да седнат в кафене, да закусят.

Урокът, който им преподава полицията е, че който много бърза – бавно стига. Експериментът дава двойнствени резултати. Наистина бързащите си плащат и продължават, редейки груби думи наум и вероятно натискайки все пак по-разумно газта, но мнозина се възплозват и от опцията с почивката и дори се впускат в приятелски разговори с полицията, твърди caradisiac.

НазадКоментари