Как се превежда „Mirror Link”?

/ Информатор

Много просто - „дубликат на екрана”. Езиковата война през Ламанша продължава

Френският Journal Officiel е публикувал нова порция от официални технически термини, които трябва да влязат в езиков оборот в страната. И тъй като целта на академиците е да пазят чистотата на езика на Молиер, те упорито се стремят да изхвърлят общоупотребителните напоследък английски технически и маркетингови понятия, които нахлуват с новите технологии и да ги заменят с френски аналози. Понякога този стремеж за езиков пуризъм ражда ужасяващи бюрократични творения, които нямат никакъв шанс да се утвърдят в реалната реч. Те обаче стават задължителни за медиите и по този начин засилват пропастта между книжовния и разговорния език.

Така например видеорегистраторите, познати на английски като dashcam, на френски се превеждат като camera temoin de circulation (камера, свидетелстваща за пътуването). А функцията Mirror Link, която възпроизвежда екрана от смартфона върху автомобилния дисплей е определена като duplication décran (дублиране на екрана). Войната за термините се води от самото начало на автомобила, когато френският е бил общоупотребителен в Европа, а немският е доминирал в техниката. Тогава пък англичаните са пазели езика си от чуждите влияния. И вместо френското шофьор (този, който затопля водата в парния котел) са казвали драйвър (от 15-и век използвано за водач на кон). Днес и двете чуждици са общоупотребителни по цял свят за „водач на МПС”, а всъщност първото шофиране и въобще пътешествие с автомобил е било в Германия.

НазадКоментари