е-тайфун над Източна Европа

/ Информатор

„Адаптация или смърт“ е изборът за хиляди големи и малки заводи в нашия регион

„Източноевропейските автомобилни заводи трябва да се пригодят или да умрат в електрическата ера“, прокламира голям аналитичен материал на Automotive News, подписан от Джеймс Гомез и Ленка Поникелска. Материалът визира най-вече Чехия и Словакия, които са в сърцевината на европейската автомобилна индустрия, но много от рисковете и опасностите, изведени в анализа, застрашават и България, както и някои от нейните съседи.

Автомобилната индустрия е изправена пред радикална техническа революция, която ще наложи огромно преструктуриране на цялата производствена верига – от добивната индустрия, през безбройните производители на авточасти, до големите заводи за финално сглобяване. В Чехия и Словакия доставчиците на части работят два пъти повече работници от тези в заводите за финално сглобяване.

Електричките изискват много по-малко труд за сглобяването си, в тях има по-малко части и съответно голяма част от работниците и предприятията, които сега печелят добре, ще станат излишни за в бъдеще. Налагат се бързо големи инвестиции, но те са свързани с рискове, доколкото електромобилите все още не са утвърдени като технология, възможни са бързи пробиви и промени, така че всака днешна инвестици утре може да се окаже неефктивна.  Това води до напрежение и остра битка между предприятита, която може да се формулира и като „адптирай се или умри“. „Сега сме в особено опасен период“, е заявил анализаторът от Ernst & Young Петер Кнап, „в следващите две-три години ще има плавна еволюция, но след това ще настъпят големи трусове“.  

НазадКоментари